Achmea

Senior Lean consultant

Mei 2009 – augustus 2017

Trainingen en bootcamps organiseren en verzorgen over:

 • Lean
 • Houding & Gedrag
 • Operationeel Management
 • Procesoptimalisatie
 • Klanttevredenheid en klantbeleving.

Ontwerpen en verzorgen van trainingen op het gebied van Scrum i.c.m. Lean en Kwaliteit.

Trainen en coachen van managers en medewerkers bij de uitvoering van Lean greenbelt praktijkopdrachten.

Rollen:

 • trainer
 • coach
 • adviseur
 • projectleider

Achmea

Senior Lean consultant

mei 2009 – augustus 2017

Het ontwerpen, organiseren en faciliteren van uiteenlopende bijeenkomsten met medewerkers, management en/of directie over de volgende thema's:

 • Klantbeleving (klantarena's)
 • Samenwerken (feedback)
 • Jaardoelstellingen (operationeel management)

Rollen:

 • facilitator
 • coach

Syntrus Achmea Pensioenbeheer

Senior Lean consultant

Juli 2015 – augustus 2016

Implementeren van een nieuwe werkwijze op het gebied van informatie- en workflowmanagement na de introductie van Opentext in combinatie met Pega. Opstellen van werkinstructies, ontwerpen en organiseren van trainingen. Verzorgen van introductiebijeenkomsten.

Rollen:

 • adviseur
 • projectleider

Resultaten:

 • Succesvolle implementatie van de nieuwe werkwijze met Opentext/Pega.

Syntrus Achmea Pensioenbeheer

Senior Lean consultant

Juli 2015 – augustus 2016

Ik was verantwoordelijk voor ontwerp, inrichting en implementatie van kortcyclisch operationeel- en prestatiemanagement ten behoeve van de COO en het management inclusief coaching op prestatie- en verbeterdialoog.

Rollen:

 • adviseur
 • projectleider
 • coach
 • trainer

Resultaten:

 • Dashboard met KPI's op het gebied van financiële, klant- en medewerkerwaarde.
 • Wekelijks prestatie- en verbeterdialoog.
 • Inzicht in en beheersing van operationele prestaties.

Achmea Bank

Senior Lean consultant

Oktober 2016 – februari 2017

Ten behoeve van de afdeling Balanssturing was ik verantwoordelijk voor de optimalisering van een maandelijks rapportageproces met als doel het reduceren van de omvang (aantal pagina's) en de bewerkingstijd (opstellen, lezen) én het verhogen van de kwaliteit (leesbaarheid en effectiviteit) van de rapportage.

Rollen:

 • adviseur
 • projectleider
 • coach
 • trainer

Resultaten:

 • Reductie van de bewerkingstijd met 25%.
 • Optimalisatie kwaliteit.

Achmea IM & IT

Senior Lean consultant

Februari – mei 2012

Ten behoeve van de afdeling HR van Achmea IM&IT was ik verantwoordelijk voor het optimaliseren van het reorganisatieproces. Een proces dat 3-4 keer per jaar werd uitgevoerd en telkens een foutpercentage van 15-25% kende met als gevolg herwerk en correctie.

Rollen:

 • adviseur
 • projectleider
 • coach
 • trainer

Resultaten:

 • Het first-time-right percentage is met 90% gestegen.
 • Een standaardproces dat in de vorm van een draaiboek is geïmplementeerd binnen alle divisies van Achmea.

Achmea Bank

Senior Lean consultant

September 2016 – augustus 2017

Voor Achmea Bank heb ik een programma ontworpen, ingericht en geïmplementeerd met als doel het verhogen van de klantbeleving en klantgerichtheid bij medewerkers van Achmea Bank Operations en hun ketenpartners. Onderdelen van dit programma:

 • Verhogen van de klantbeleving middels structurele periodieke klantarena's en NPS.
 • Inrichten van een structureel continu verbeterproces o.b.v. de voice of the customer.
 • Een structurele klantfocus aanbrengen in de communicatie binnen Achmea Bank.

Na een pilot van een jaar zijn de activiteiten van dit programma structureel onderdeel geworden van de reguliere operatie.

Rollen:

 • adviseur
 • projectleider
 • coach
 • trainer

Resultaten:

 • Structureel aandacht voor de voice of the customer.
 • Een structureel continu verbeterproces op basis van de voice of the customer.
 • Toename van klantbeleving/ klantgerichtheid.

Achmea

Senior Lean consultant

Mei 2009 – november 2014

Ik was verantwoordelijk voor de implementatie van SENS, een op Lean en Six Sigma gebaseerde nieuwe standaardwerkwijze gericht op continu verbeteren bij teams binnen meerdere divisies (Achmea Bank, Finance & Risk Eureko, Pensioen Verzekeren, IM&IT, Syntrus Achmea Pensioenbeheer). Ten behoeve van sturing en operationeel management was ik ook verantwoordelijk voor de implementatie van een registratiesysteem voor activiteiten.

Rollen:

 • adviseur
 • projectleider
 • coach
 • trainer

Resultaten:

 • Binnen 5 divisies en meerdere teams SENS als nieuwe standaard werkwijze geïmplementeerd inclusief een registratiesysteem voor activiteiten.
 • Medewerkers, managers en junior Lean consultants opgeleid en gecoacht.
 • Een kostenreductie van 15%. Een toename van klant- en medewerkerstevredenheid.

Meeùs

Projectleider implementatie

Januari 2005 – januari 2007

Meeùs werd als fusie-organisatie gekenmerkt door een grote variabiliteit aan werkwijzen. Het was mijn taak om bij de assurantiekantoren van deze organisatie in Zuid-Nederland één nieuwe, standaard werkwijze te implementeren. Binnen deze verandertrajecten was ik ook verantwoordelijk voor de implementatie van een CRM-systeem.

Rollen:

 • adviseur
 • projectleider
 • coach
 • trainer

Resultaten:

 • Binnen 13 assurantiekantoren in zuid- en midden Nederland een nieuwe standaard werkwijze inclusief een CRM-systeem geïmplementeerd.
 • Een toename van klant- en medewerkerstevredenheid.

Achmea Hypotheekbank

Projectleider

Februari 2007- april 2009

Ik was verantwoordelijk voor het opleveren van de productportefeuille ten behoeve van de inrichting en implementatie van een nieuw midoffice-systeem (programma NEMO). Tevens was ik verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een programmabureau.

Rollen:

 • projectleider
 • coach
 • project-officer

Resultaten:

 • Productportefeuille tijdig en juist opgeleverd
 • Programma-bureau opgezet en ingericht
Menu