Achmea
Senior Lean consultant
Mei 2009 – augustus 2017
Trainingen en bootcamps organiseren en verzorgen over:
 • Lean
 • Houding & Gedrag
 • Operationeel Management
 • Procesoptimalisatie
 • Klanttevredenheid en klantbeleving.
Ontwerpen en verzorgen van trainingen op het gebied van Scrum i.c.m. Lean en Kwaliteit. Trainen en coachen van managers en medewerkers bij de uitvoering van Lean greenbelt praktijkopdrachten. Rollen:
 • trainer
 • coach
 • adviseur
 • projectleider
Achmea
Senior Lean consultant
mei 2009 – augustus 2017
Het ontwerpen, organiseren en faciliteren van uiteenlopende bijeenkomsten met medewerkers, management en/of directie over de volgende thema's:
 • Klantbeleving (klantarena's)
 • Samenwerken (feedback)
 • Jaardoelstellingen (operationeel management)
Rollen:
 • facilitator
 • coach
Syntrus Achmea Pensioenbeheer
Senior Lean consultant
Juli 2015 – augustus 2016
Implementeren van een nieuwe werkwijze op het gebied van informatie- en workflowmanagement na de introductie van Opentext in combinatie met Pega. Opstellen van werkinstructies, ontwerpen en organiseren van trainingen. Verzorgen van introductiebijeenkomsten. Rollen:
 • adviseur
 • projectleider
Resultaten:
 • Succesvolle implementatie van de nieuwe werkwijze met Opentext/Pega.
Syntrus Achmea Pensioenbeheer
Senior Lean consultant
Juli 2015 – augustus 2016
Ik was verantwoordelijk voor ontwerp, inrichting en implementatie van kortcyclisch operationeel- en prestatiemanagement ten behoeve van de COO en het management inclusief coaching op prestatie- en verbeterdialoog. Rollen:
 • adviseur
 • projectleider
 • coach
 • trainer
Resultaten:
 • Dashboard met KPI's op het gebied van financiële, klant- en medewerkerwaarde.
 • Wekelijks prestatie- en verbeterdialoog.
 • Inzicht in en beheersing van operationele prestaties.
Achmea Bank
Senior Lean consultant
Oktober 2016 – februari 2017
Ten behoeve van de afdeling Balanssturing was ik verantwoordelijk voor de optimalisering van een maandelijks rapportageproces met als doel het reduceren van de omvang (aantal pagina's) en de bewerkingstijd (opstellen, lezen) én het verhogen van de kwaliteit (leesbaarheid en effectiviteit) van de rapportage. Rollen:
 • adviseur
 • projectleider
 • coach
 • trainer
Resultaten:
 • Reductie van de bewerkingstijd met 25%.
 • Optimalisatie kwaliteit.
Achmea IM & IT
Senior Lean consultant
Februari – mei 2012
Ten behoeve van de afdeling HR van Achmea IM&IT was ik verantwoordelijk voor het optimaliseren van het reorganisatieproces. Een proces dat 3-4 keer per jaar werd uitgevoerd en telkens een foutpercentage van 15-25% kende met als gevolg herwerk en correctie. Rollen:
 • adviseur
 • projectleider
 • coach
 • trainer
Resultaten:
 • Het first-time-right percentage is met 90% gestegen.
 • Een standaardproces dat in de vorm van een draaiboek is geïmplementeerd binnen alle divisies van Achmea.
Achmea Bank
Senior Lean consultant
September 2016 – augustus 2017
Voor Achmea Bank heb ik een programma ontworpen, ingericht en geïmplementeerd met als doel het verhogen van de klantbeleving en klantgerichtheid bij medewerkers van Achmea Bank Operations en hun ketenpartners. Onderdelen van dit programma:
 • Verhogen van de klantbeleving middels structurele periodieke klantarena's en NPS.
 • Inrichten van een structureel continu verbeterproces o.b.v. de voice of the customer.
 • Een structurele klantfocus aanbrengen in de communicatie binnen Achmea Bank.
Na een pilot van een jaar zijn de activiteiten van dit programma structureel onderdeel geworden van de reguliere operatie. Rollen:
 • adviseur
 • projectleider
 • coach
 • trainer
Resultaten:
 • Structureel aandacht voor de voice of the customer.
 • Een structureel continu verbeterproces op basis van de voice of the customer.
 • Toename van klantbeleving/ klantgerichtheid.
Achmea
Senior Lean consultant
Mei 2009 – november 2014
Ik was verantwoordelijk voor de implementatie van SENS, een op Lean en Six Sigma gebaseerde nieuwe standaardwerkwijze gericht op continu verbeteren bij teams binnen meerdere divisies (Achmea Bank, Finance & Risk Eureko, Pensioen Verzekeren, IM&IT, Syntrus Achmea Pensioenbeheer). Ten behoeve van sturing en operationeel management was ik ook verantwoordelijk voor de implementatie van een registratiesysteem voor activiteiten. Rollen:
 • adviseur
 • projectleider
 • coach
 • trainer
Resultaten:
 • Binnen 5 divisies en meerdere teams SENS als nieuwe standaard werkwijze geïmplementeerd inclusief een registratiesysteem voor activiteiten.
 • Medewerkers, managers en junior Lean consultants opgeleid en gecoacht.
 • Een kostenreductie van 15%. Een toename van klant- en medewerkerstevredenheid.
Meeùs
Projectleider implementatie
Januari 2005 – januari 2007
Meeùs werd als fusie-organisatie gekenmerkt door een grote variabiliteit aan werkwijzen. Het was mijn taak om bij de assurantiekantoren van deze organisatie in Zuid-Nederland één nieuwe, standaard werkwijze te implementeren. Binnen deze verandertrajecten was ik ook verantwoordelijk voor de implementatie van een CRM-systeem. Rollen:
 • adviseur
 • projectleider
 • coach
 • trainer
Resultaten:
 • Binnen 13 assurantiekantoren in zuid- en midden Nederland een nieuwe standaard werkwijze inclusief een CRM-systeem geïmplementeerd.
 • Een toename van klant- en medewerkerstevredenheid.
Achmea Hypotheekbank
Projectleider
Februari 2007- april 2009
Ik was verantwoordelijk voor het opleveren van de productportefeuille ten behoeve van de inrichting en implementatie van een nieuw midoffice-systeem (programma NEMO). Tevens was ik verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een programmabureau. Rollen:
 • projectleider
 • coach
 • project-officer
Resultaten:
 • Productportefeuille tijdig en juist opgeleverd
 • Programma-bureau opgezet en ingericht
Menu