Senior Lean consultant, september 2016 – augustus 2017

Voor Achmea Bank heb ik een programma ontworpen, ingericht en geïmplementeerd met als doel het verhogen van de klantbeleving en klantgerichtheid bij medewerkers van Achmea Bank Operations en hun ketenpartners. Onderdelen van dit programma:

  • Verhogen van de klantbeleving middels structurele periodieke klantarena’s en NPS.
  • Inrichten van een structureel continu verbeterproces o.b.v. de voice of the customer.
  • Een structurele klantfocus aanbrengen in de communicatie binnen Achmea Bank.

Na een pilot van een jaar zijn de activiteiten van dit programma structureel onderdeel geworden van de reguliere operatie.

Rollen:

  • adviseur
  • projectleider
  • coach
  • trainer

Resultaten:

  • Structureel aandacht voor de voice of the customer.
  • Een structureel continu verbeterproces op basis van de voice of the customer.
  • Toename van klantbeleving/ klantgerichtheid.
Achmea Senior Lean consultant, mei 2009 – november 2014
ACHMEA IM & IT
Menu