Senior Lean consultant, mei 2009 – november 2014

Ik was verantwoordelijk voor de implementatie van SENS, een op Lean en Six Sigma gebaseerde nieuwe standaardwerkwijze gericht op continu verbeteren bij teams binnen meerdere divisies (Achmea Bank, Finance & Risk Eureko, Pensioen Verzekeren, IM&IT, Syntrus Achmea Pensioenbeheer). Ten behoeve van sturing en operationeel management was ik ook verantwoordelijk voor de implementatie van een registratiesysteem voor activiteiten.

Rollen:

  • adviseur
  • projectleider
  • coach
  • trainer

Resultaten:

  • Binnen 5 divisies en meerdere teams SENS als nieuwe standaard werkwijze geïmplementeerd inclusief een registratiesysteem voor activiteiten.
  • Medewerkers, managers en junior Lean consultants opgeleid en gecoacht.
  • Een kostenreductie van 15%. Een toename van klant- en medewerkerstevredenheid.
Meeùs Projectleider implementatie
ACHMEA BANK
Menu