Continue en blijvende procesverbetering

  1. Home
  2. Portfolio

Achmea Senior Lean consultant 2009-2017

Senior Lean consultant, mei 2009 – augustus 2017 Trainingen en bootcamps organiseren en verzorgen over: Lean Houding & Gedrag Operationeel Management Procesoptimalisatie Klanttevredenheid en klantbeleving. Ontwerpen en verzorgen van trainingen op het gebied van Scrum i.c.m. Lean en Kwaliteit. Trainen en coachen van managers en medewerkers bij de uitvoering van Lean greenbelt praktijkopdrachten. Rollen: trainer…

SYNTRUS ACHMEA PENSIOENBEHEER

Senior Lean consultant, juli 2015 – augustus 2016 Implementeren van een nieuwe werkwijze op het gebied van informatie- en workflowmanagement na de introductie van Opentext in combinatie met Pega. Opstellen van werkinstructies, ontwerpen en organiseren van trainingen. Verzorgen van introductiebijeenkomsten. Rollen: adviseur projectleider Resultaten: Succesvolle implementatie van de nieuwe werkwijze met Opentext/Pega.

ACHMEA BANK

Senior Lean consultant oktober 2016 – februari 2017 Ten behoeve van de afdeling Balanssturing was ik verantwoordelijk voor de optimalisering van een maandelijks rapportageproces met als doel het reduceren van de omvang (aantal pagina’s) en de bewerkingstijd (opstellen, lezen) én het verhogen van de kwaliteit (leesbaarheid en effectiviteit) van de rapportage. Rollen: adviseur projectleider coach…

ACHMEA IM & IT

Senior Lean consultant, februari – mei 2012 Ten behoeve van de afdeling HR van Achmea IM&IT was ik verantwoordelijk voor het optimaliseren van het reorganisatieproces. Een proces dat 3-4 keer per jaar werd uitgevoerd en telkens een foutpercentage van 15-25% kende met als gevolg herwerk en correctie. Rollen: adviseur projectleider coach trainer Resultaten: Het first-time-right…

ACHMEA BANK

Senior Lean consultant, september 2016 – augustus 2017 Voor Achmea Bank heb ik een programma ontworpen, ingericht en geïmplementeerd met als doel het verhogen van de klantbeleving en klantgerichtheid bij medewerkers van Achmea Bank Operations en hun ketenpartners. Onderdelen van dit programma: Verhogen van de klantbeleving middels structurele periodieke klantarena’s en NPS. Inrichten van een…
Menu